Nukleárny seminár - Anita Csordas (20.4.2017)

vo štvrtok 20.4.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


20. 04. 2017 08.17 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti: 

Prednášajúca:  prof. Anita Csordas (University of Pannonia, Hungary) 

Názov: Research of radioactivity in the Institute of Radiochemistry and Radioecology of University of Pannonia in Veszprem

Termín: 20.4.2017, 14:00 hod., zasadačka KJFB (F1/364)