Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Noc výskumníka 2019

piatok 27.9.2019, 9:00 - 23:00 hod., Stará tržnica, Bratislava


18. 09. 2019 08.48 hod.
Od: Soňa Gažáková

13. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku
https://www.nocvyskumnikov.sk/

Stará tržnica, 27.9.2019, piatok, 9:00 - 23:00

Aj tohto roku budú naše farby obhajovať zástupcovia v týchto štyroch stánkoch:

Žijeme vo svete plnom geometrie 

V každodennej realite sa stretávame s geometriou v jej rôznych podobách. Na jednoduchých hrách, ktoré si účastníci budú môcť vyskúšať ukážeme niektoré fakty z geometrie (zostavenie trojrozmerného modelu z eho niekoľkých tieňov, ako kresliť pekné a užitočné krivky pomocou ozubených kolies, násobenie pomocou kreslenia čiar, hudobná geometria) resp. topológie (ako zauzliť šnúrky na topánkach zaujímavo). Predvedieme aj niektoré geometrické hlavolamy.

Spoznaj, čo dokáže plazma

Spoznaj, čo dokáže plazma, zoznám sa s jej typmi, a s využitím atmosférickej plazmy pri úprave povrchov materiálov a bioaplikáciách plazmy – zvyšovanie zmáčavosti, čistenie, zlepšovanie adhézie, dekontaminácia osív, alebo potravín, zvyšovanie klíčivosti. Plazmové zdroje využívame aj na povrchovú úpravu separátorov pre alkalické elektrolyzéry vody. Alkalická elektrolýza je technológia vhodná pre veľkoobjemovú produkciu plynného vodíka, ktorý má potenciál slúžiť ako ekologické palivo budúcnosti. Príď sa pozrieť na plazmovú pištoľ a prototypy elektrolýznych článkov.

Viac informácií aj na stránkach Katedry experimentálnej fyziky  a Laboratória atmosférických výbojov a ich aplikácií.

Rádioaktivita okolo nás 

V našom stánku sa dozviete niečo o rádioaktivite – trvalom súputniku človeka. O tom, že všetky predmety okolo nás sú rádioaktívne. Najväčšiu radiačnú záťaž predstavuje radón, ktorý je rádioaktívny plyn, nachádzajúci sa všade okolo nás. Oboznámime vás s metódami merania radónu a iných rádioaktívnych prvkov, s využitím rádioaktivity v rôznych environmentálnych štúdiách a tiež spôsobmi ochrany pred ožiarením radónom.

Viac informácií nájdete:
https://fmph.uniba.sk/index.php?id=24129
https://archive.tp.cvtisr.sk?492367JOM5CMKF82

Hranie s časticami v CERNe 

Demonštrácie základných princípov v urýchľovačovej a detekčnej časticovej fyzike (hmlová komora, mechanický model lineárneho urýchľovača, zjednodušený Rutherfordov experiment). Detekcia častíc dopadajúcich z kozmu. Názorná ukážka náhodných procesov v reálnom živote.

Bližšie informácie:
http://microcosm.web.cern.ch/en/cloud-chamber-video#overlaycontext=en/cloud-chamber
https://build-your-own-particle-detector.org/


FMFI UK sa podieľa aj na programe v iným mestách na Slovensku. V Poprade si môžete vypočuť prednášku doc. Vinařa na tému O čom je dátová veda


Na podujatí budú mať zastúpenie aj ďalše fakulty UK. Viac informácií nájdete na stránkach UK