Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Nobelista priblížil využitie LED svietidiel

Na Univerzitu Komenského prišiel dňa 18. septembra 2018 nositeľ Nobelovej ceny profesor Hiroshi Amano s prednáškou o vysvietení Zeme pomocou LED žiaroviek. Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., mu pri tejto príležitosti udelil Zlatú medailu UK.


Jeden z najvýznamnejších japonských fyzikov a vynálezcov v oblasti polovodičových technológií získal v roku 2014 Nobelovu cenu spolu s Isamu Akasakim a Shuji Nakamurom za vynález efektívnych diód emitujúcich modré svetlo, čo umožnilo vytvoriť jasné a energeticky úsporné zdroje bieleho svetla.

Hoci prvé červené LED diódy boli vyvinuté už v roku 1962 a zelené LED diódy v roku 1974, objav modrých LED diód v roku 1993 bol kľúčový. „Iba modré diódy sú schopné zobraziť bielu farbu,“ priblížil prof. Amano názornou ukážkou. Pri ich objave vyzdvihol svojho školiteľa prof. Isamua Akasakiho, ktorý bol presvedčený o význame nitridu gália (GaN) pre technológiu LED svetiel. Práve prof. Akasaki motivoval a povzbudzoval prof. Amana v jeho výskume.

Polovodiče typu nitridov, ako napr. nitrid boritý (BN), nitrid hliníka (AlN), nitrid gália (GaN) či nitrid india (InN), zohrajú kľúčovú úlohu vo vývoji osobných informačných systémov a sociálnych infraštruktúr budúcej generácie. „Do roku 2020 bude viac ako 70 % systémov verejného osvetlenia v Japonsku, ktoré tradične tvorili klasické alebo fluorescenčné lampy, nahradené LED lampami, čím sa celková spotreba elektriny zníži o približne 7 %,“ uviedol prof. Hiroshi Amano.

„Profesor Amano je povestný svojou zaujatosťou výskumom. Jeho laboratórium svieti vždy dlho do noci, a to aj cez víkendy, sviatky, ba aj na Nový rok, za čo si vyslúžilo prezývku hrad bez noci,“ priblížil dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., ktorý pozval prof. Hiroshiho Amana na Slovensko.

Profesora Amana so Slovenskom spájajú aj osobné väzby, keďže jeho manželka je lektorkou japončiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Pozrite si aj fotoalbum na Facebooku UK.