Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Návrh autonómnych mobilných robotov - Ivan Masár (6.3.2019)

v stredu 6.3.2019 o 17:30 vo Vedeckom parku UK


27. 02. 2019 10.37 hod.
Od: Andrej Lúčny

dňa 6. 3. 2019 (v stredu) o 17:30
vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Mlynskej doline
sa bude konať prednáška na tému

“Návrh autonómnych mobilných robotov - Rapid Prototyping s využitím Matlab/Simulink-u“

Prednášať bude Ivan Masár z firmy TTTech,
jeden z konštruktérov robota F.A.A.K.