Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Matematický Náboj

22.3.2019 sa v 17 európskych mestách uskutoční matematická súťaž pre stredoškolákov Náboj. V Bratislave je organizovaná hlavne študentami FMFI z OZ Trojsten.


12. 03. 2019 08.39 hod.
Od: webmaster

Súťažiaci sa počas dvojhodinového časového limitu snažia vyriešiť čo najviac zaujímavých matematických úloh. Nie sú to tradičné školské úlohy, ale na ich vyriešenie je potrebná predovšetkým kreativita, šikovnosť, schopnosť pozrieť sa na úlohu netradičným spôsobom a ďalšie schopnosti podporujúce analytické myslenie.

Za 22 rokov svojej existencie sa náboj rozšíril z Bratislavského Matfyzu do ďalších deviatich európskych krajín a tento rok v ňom bude súťažiť takmer 5000 stredoškolákov. Asi 950 z nich v Bratislave.

Prvý ročník Náboja sa uskutočnil v roku 1998. V roku 2005 Náboj expandoval za hranice - do Prahy a odvtedy sa súťaž podarilo už mnohokrát rozšíriť. Tento rok sa Náboj uskutoční okrem Bratislavy aj v mestách Košice, Praha, Opava, Budapešť, Vesprém, Varšava, Krakov, Vroclav, Białystok, Linz, Passau, Zürich, Cambridge, Edinburgh, Konstanca a Novosibirsk.

Matematický Náboj má aj fyzikálnu verziu, ktorá sa koná zvyčajne v novembri, a verziu pre základoškolákov Náboj Junior. Tieto podujatia tvoria trojicu súťaží pod jednotným názvom „Náboj“, ktoré sa darí študentom UK z Trojsten o. z. neustále rozširovať z priestorov FMFI UK do ďalších krajín Európy.

Viac informácií o súťaži sa môžete dočítať na stránke math.naboj.org, a o občianskom združení Trojsten na stránke trojsten.sk.