Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ivan Mizera: Data Science (18.3.2019)

v pondelok 19.3.2019 o 14:00 hod. v posluchárni A


06. 03. 2019 14.16 hod.
Od: Damas Gruska

Prednášajúci: Ivan Mizera (University of Alberta a Univerzita Karlova)

Názov: DATA SCIENCE (alebo: Najlepšie sa učí na vlastnej škode)

Termín: 18.3.2019, 14:00 hod., poslucháreň A


Abstrakt:
Prednáška si kladie za cieľ, v rámci daných priestoročasových obmedzení, podať pomocnú ruku tým, ktorí z nejakých príčin chcú, alebo dokonca nebodaj sa musia niečo dozvedieť o súvise slov a slovných spojení matematika, štatistika, machine learning, matematická štatistika a pravdepodobnosť, data mining, umelá inteligencia, big data, umenie hádať... (a prípadne ďaľších) s nič nehovoriacim, a vo svojej podstate nepresným, ba až zavádzajúcim, no zato veľmi aktuálnym ba priam plagátovým, a prekvapivo napriek tomu užitočným a veľmi perspektívnym slovným spojením: Data Science. Na historizujúcich príkladoch a podobenstvách bude ilustrovať s tým súvisiacu krízu identity, a to jednak osobnej (zhruba posledných 30 rokov v živote Ivana Mizeru, prednášajúceho), jednak všeobecnej (zhruba posledných 300 rokov v živote vedy a techniky, zosobnených menami, okrem iných, ako Bernoulli, Bošković, Gauss, Pearson, Fisher, Minsky, Papert, Vapnik, LeCun), so zvláštnym dôrazom na zdanlivo nepodstatné aspekty, ako linguistické a propagačné stratégie, či mocenské súperenie súvisiace s bojom o prežitie na akademickej pôde. Aj keď neodznejú žiadne overené ekonomické fakty, definitívne autoritatívne uzávery, a už vonkoncom nejaké predpovede budúcnosti, prednáška by absenciou moralizovania a skrytej obchodnej agendy, a v neposlednom rade svojím frivolnými charakterom mohla byť príťažlivá, a azda aj zrozumiteľná širokému okruhu poslucháčov – v podstate všetkým, ktorí majú aké-také oprávnenie pohybovať sa voľne po chodbách pavilónov v Mlynskej doline. A nielen im.