Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzikálny seminár - Vladimír Balek (1.12.2017)

v piatok 1.12.2017 o 14:00 hod. v posluchárni C


27. 11. 2017 09.44 hod.
Od: Peter Markoš

Prednášajúci: Vladimír Balek

Názov: Nobelova cena za gravitačné vlny

Termín: 1.12.2017, 14:00 hod., poslucháreň C


Abstrakt