Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzikálne kolokvium - Ján Smrek (4.11.2019)

v pondelok 4.11.2019 o 14:00 hod. v posluchárni C


28. 10. 2019 09.20 hod.
Od: Richard Hlubina

Prednášajúci: Ján Smrek (Univerzita Viedeň)

Názov: Polymérna fyzika DNA

Termín: 4.11.2019, 14:00 hod., poslucháreň C


Abstrakt:
DNA ľudskej bunky meria spolu dva metre na dĺžku, no je napchatá v bunkovom jadre s priemerom len desať mikrometrov. Hoci sekvenciu ľudského genómu poznáme, ukazuje sa, že jeho biologická funkcia je výrazne determinovaná konformáciou v priestore, o ktorej sa donedávna vedelo pomerne málo. V tejto prednáške zhrniem naše súčasné chápanie konformácie a dynamiky eukaryotickej DNA z hľadiska polymérnej fyziky a načrtnem niekoľko zaujímavých problémov materiálovej fyziky mäkkej hmoty inšpirovaných touto biologickou situáciou.

[1] Halverson, Smrek, Kremer, Grosberg, Rep. Prog. Phys. (2014)