Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Do 30.4. prihlášky na magisterské a doktorandské štúdium

Ešte stále je čas prihlásiť sa na štúdium širokého spektra magisterských a doktorandských študijných programov na FMFI UK.


28. 02. 2021 21.10 hod.
Od: Kristína Rostás, Róbert Jajcay

Prihlášky na magisterské a doktorandské štúdium je možné podať do 30. apríla 2021. 

Podrobnosti o prijímacom konaní (obsahujú informácie o podaní prihlášky, kritéria na prijatie, zoznam potrebných dokumentov, kontakty, ...):  


Informácie o študijných programoch (charakteristiky programu, študijné plány, informácie o priebehu štúdia, záverečných prácach, možnostiach uplatnenia, ...):