Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Blízkozemské asteroidy: Nájdené a stratené - Peter Vereš (15.5.2018)

v utorok 15.5.2018 o 13:10 hod. v posluchárni C


11. 05. 2018 07.56 hod.
Od: Roman Nagy

Prednášajúci: RNDr. Peter Vereš, PhD.

Názov: Blízkozemské asteroidy: Nájdené a stratené

Termín:  15.5.2018, 13:10 hod., poslucháreň C