Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Astroworkshop 2021

4. a 5. marca 2021 sa bude konať v poradí už ôsmy ročník Astronomického workshopu, tento rok v online priestore.


25. 02. 2021 15.06 hod.
Od: Patrik Čechvala

4. a 5. marca 2021 sa bude konať v poradí už ôsmy ročník Astronomického workshopu. Súčasná pandemická situácia nanešťastie neumožňuje osobné stretnutie, ktoré sa tradične uskutočňuje na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu (AGO) UK v Modre-Piesku. Rozhodli sme sa preto prejsť do online priestoru (MS Teams). 

Program: http://astroworkshop.matfyzjein.sk/

Kontakt pre registráciu a viac informácií:
Patrik Čechvala: patrik.cechvalafmph.uniba.sk
Karol Havrila: karol.havrilafmph.uniba.sk
Matej Zigo: matej.zigofmph.uniba.sk

 

Informácie o predchádzajúcom ročníku: 

Študenti Oddelenia astronómie a astrofyziky KAFZM FMFI UK zorganizovali v čase od 05. do 08. marca 2020 siedmy ročník Astronomického workshopu. Podujatie sa uskutočnilo na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu (AGO) v Modre-Piesku v Malých Karpatoch.

Okrem študentov a záujemcov o štúdium astronómie sa ho zúčastnili aj bývalí absolventi a hostia zo Slovenskej akadémie vied, Astronomického inštitútu AV ČR či Instituto de Astrofísica de Canarias v Španielsku. 

Program pozostával z viac než 20 prednášok a praktických cvičení vrátane troch pozvaných prednášok od zahraničných účastníkov prostredníctvom telemostu. Voľnočasový program zahŕňal dobrodružnú hru v štýle escape room s astronomickou tématikou a geocaching v okolí observatória.

Úplný zoznam abstraktov a prezentácií z minulého roka