Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Zuzana Černeková, PhD. (14.11.2022)

v pondelok 14.11.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C


24. 10. 2022 12.39 hod.
Od: Aneta Múdra

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, sa uskutoční dňa 14. novembra 2022 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 14:00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Zuzany Černekovej, PhD. pracovníčky Katedry aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Detekcia a rozpoznávanie tvárí

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Selected feature-based solutions in computer vision 

Tým, ktorí sa zúčastnia obhajoby dištančne bude sprístupnený videokonferenčný kanál prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.