Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie Vedeckej rady FMFI UK (27.9.2021)

v pondelok 27. septembra 2021 o 14:0 hod.


21. 09. 2021 14.00 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská