Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teórie grafov - Edita Máčajová (29.2.2024)

vo štvrtok 29.02.2024 o 9:50 hod. v posluchárni C


26. 02. 2024 19.09 hod.
Od: Martin Škoviera

Prednášajúci: Edita Máčajová

Názov: The Petersen graph is the only snark fully covered by short cycles

Termín: 29.2.2024, 9:50 hod., poslucháreň C


Abstrakt:
We prove that the Petersen graph is the only snark (i.e., non-3-edge-colourable connected cubic graph) in which every edge lies in a cycle of length at most five.

This talk is based on a joint work with František Kardoš and Robert Lukoťka.

Stránka seminára