Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z robotiky - Tomáš Krajník (6.2.2019)

v stredu 6.2.2019 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK


05. 02. 2019 08.47 hod.
Od: Andrej Lúčny

Prednášajúci: Tomáš Krajník (ČVUT Praha)

Názov prednášky: Teach-and-repeat – vizuální navigace

Termín: 6.2.2019, 17:30 hod., FabLab, Vedecký park UK