Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Jin Takahashi (19.9.2019)

vo štvrtok 19.9.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/223


10. 09. 2019 15.12 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Jin Takahashi (Tokyo Institute of Technology)

Názov prednášky: Existence of solutions to an inhomogeneous fractional heat equation

Termín: 19.9.2019, 14:00 hod., M/223


Stránka seminára