SAIA seminár (18.10.2017)

Informačný seminár SAIA o štipendiách pre študentov, doktorandov a vysokoškolských pedagógov do zahraničia sa uskutoční v stredu 18.10.2017 o 13:30 v miestnosti Auditorium Maximum v budove UK na Šafárikovom námestí


12. 10. 2017 13.07 hod.
Od: Ján Urban