Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium - informačné stretnutia

v pondelok 23.9.2019 v priestoroch fakulty


04. 09. 2019 07.48 hod.
Od: Lucia Budinská

Aj tento rok sa môžu aktuálni študenti neučiteľských odborov prihlásiť na denné Doplňujúce pedagogické štúdium matematiky, fyziky alebo informatiky. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke https://fmph.uniba.sk/studium/doplnujuce-pedagogicke-studium/.

V prvý deň semestra 23.septembra sa budú konať informačné stretnutia s učiteľmi a garantmi jednotlivých odborov, na ktoré záujemcov o DPŠ štúdium srdečne pozývame.

Matematika - 14:15 hod. v miestnosti M/VIII
Fyzika - 14:00 hod. v miestnosti F1/149
Informatika - 13:50 hod. v miestnosti I/32