Autoreferáty dizertačných prác

Matematika

Analytical and Numerical Approximative Methods for solving Multifactor Models for pricing of Financial Derivatives - Mgr. Zuzana BučkováObhajoba: 24.3.2017
Študijný program: aplikovaná matematika
Školitelia: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., prof. Dr. Matthias Ehrhardt

Maximum Principle for Infinite Horizon Discrete Time Optimal Control Problems - Mgr. Mária Holecyová


Obhajoba: 30.8.2016
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

Approximation of a point set using lemniscate curves and surfaces - RNDr. Mária Gemeranová


Obhajoba: 24.8.2016
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmoviansky, PhD.

Texture Aware Video and Image Error Concealment - RNDr. Ivana Ilčíková


Obhajoba: 24.8.2016
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.

Induced subgraphs in strongly regular graphs - Mgr. Kristína Kováčiková

Obhajoba: 10.12.2015
Študijný program: diskrétna matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.

Optimálne navrhovanie blokových experimentov - Mgr. Alena Bachratá


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Empirická dekompozícia režimov a jej aplikácie v hydrológii. - Mgr. Ondrej Marušiak


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Stochastické modely úrokových mier v poisťovníctve - Mgr. Gábor Szűcs


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Rastislav Potocký, PhD.

Collision-free Low Degree Bézier Path with Regular Quadratic Obstacles - RNDr. Barbora Pokorná


Obhajoba: 26.8.2015
Študijný program: geometria a topológia
Školitelia: doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc., doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

Topologické metódy v pravdepodobnosti - Mgr. Jana Havlíčková


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.

Numerical modeling of direct and inverse problems for infiltration and transport in porous medium - Mgr. Jozef Minár


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

A priori estimates of solutions of superlinear elliptic and parabolic problems - Mgr. Július Pačuta


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

Decoding of Hidden Markov Models with Applications to Sequence Alignment - Mgr. Michal Nánási


Obhajoba: 12.2.2015
Študijný program: informatika
Školiteľka: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.

Cellular Automata and Particle Systems for Crowd Simulation in Selected Environments - RNDr. Jana Běhal Dadová


Obhajoba: 10.11.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Visualization of complex function using Riemann surfaces - RNDr. Miroslava Valíková


Obhajoba: 10.11.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

The risk sensitive dynamic accumulation model and optimal pension saving management - Mgr. Zuzana Múčka


Obhajoba: 13.10.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Qualitative and Quantitative Analysis of Black-Scholes Type Models of Pricing Derivatives on Assets with General Function of Volatility - Mgr. Magdaléna Žitňanská


Obhajoba: 13.10.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Regulárne sa meniace riešenia diferenciálnych rovníc tretieho rádu so singulárnymi nelinearitami - Mgr. Ivana Kučerová


Obhajoba: 28.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.

Singularities of evolutes and pedal curves in the Euclidean and in the Minkowski plane - RNDr. Viktória Bakurová


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 57. 1 2 3 Posledná strana

Fyzika

Možnosti efektívnej implementácie interaktívnych fyzikálnych modelov - PaedDr. Lukáš Bartošovič


Obhajoba: 9.3.2017
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Zmeny vybraných optických parametrov aorty indukované hypercholesterolémiou a ochorením diabetes mellitus - Mgr. Martin Uherek


Obhajoba: 29.9.2016
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.

Bio-decontamination of biofilms on surfaces by cold plasma - Mgr. Zuzana Kovaľová


Obhajoba: 30.8.2016
Študijný program: biofyzika
Školitelia: doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., prof. Emmanuel Odic, D.Sc.

Vývoj a štúdium vlastností nových atmosférických zdrojov plazmy a mikrovýbojov a ich aplikácií - RNDr. Ladislav Moravský


Obhajoba: 24.8.2016
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Physical processes in disordered superconductors - RNDr. Martin Žemlička


Obhajoba: 23.8.2016
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.

Spectroscopy of ferromagnetic and superconducting nanostructures - Mgr. Matúš Rehák


Obhajoba: 23.8.2016
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.

Radón vo vybraných vodách a termálnych kúpeľoch na Slovensku a vývoj metód jeho merania - Mgr. Pavol Blahušiak


Obhajoba: 18.8.2016
Študijný program: enviromentálna fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Study of neutron-deficient polonium isotopes . Mgr. Boris Andel


Obhajoba: 18.8.2016
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.

Aspects of physics in noncommutatitve space - Mgr. Samuel Kováčik


Obhajoba: 17.8.2016
Študijný program: všeobecná a matematická fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.

Tensor networks: Phase Transition Phenomena on Hyperbolic and Fractal Geometries - Mgr. Jozef Genzor


Obhajoba: 17.8.2016
Študijný program: všeobecná a matematická fyzika
Školiteľ: Mgr. Andrej Gendiar, PhD.

Climatology of Fog in Coastal Desert Region and its Prediction by Model based on Data Mining - Mgr. Ivana Bartoková


Obhajoba: 1.8.2016
Študijný program: meteorológia a klimatológia
Školiteľ: prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.

Experimental investigation of diffraction phenomena in 2D photonic crystals - Mgr. Jakub Šoltýs


Obhajoba: 22.7.2016
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: Mgr. Milan Držík, CSc.

Broadband nonlinear steering of ultrafast solitons in dual-core photonic crystal fibers - Pavol Stajanča


Obhajoba: 22.7.2016
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: Mgr. Ignác Bugár, PhD.

Optická spektroskopia vodíkovej plazmy od vákuovej UV po viditeľnú oblasť - Mgr. Michal Anguš


Obhajoba: 27.6.2016
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Measurement of Neutral Pion Transition Form Factor and Contributions to Trigger and Data Acquisition System at NA62 Experiment at CERN - Mgr. Michal Kovaľ


Obhajoba: 16.5.2016
Študijný program: všeobecná fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

Preparation and properties of iron-based and MgB2 superconducting thin films - RNDr. Robert Sobota


Obhajoba: 14.3.2016
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

Modelling of Plasma Chemical Processes in Transient Spark in N2-O2 Mixture - RNDr. Lukáš Dvonč


Obhajoba: 12.2.2016
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: doc. RNDr. Mário Janda, CSc.

Bose-Einstein correlations in 7 TeV proton-proton collisions in the ATLAS experiment - Mgr. Róbert Astaloš


Obhajoba: 30.9.2015
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.

Study of Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge for Plasma-Enhanced Atomic Layer Deposition of Thin Films - RNDr. Richard Krumpolec


Obhajoba: 26.8.2015
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 107. 1 2 3 Posledná strana

Informatika

Optimization Methods for Real-Time Rendering Accurate Real-Time Hard Shadows - Mgr. Michal Ferko


Obhajoba: 31.8.2016
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Dr. Tomáš Plachetka

Towards Large Fluid Animation using Shallow Water and Navier-Stokes Simulation with SPH - Mgr. Michal Chládek


Obhajoba: 19.5.2016
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Advice complexity of online problems - Mgr. Ivana Kováčová


Obhajoba: 29.2.2016
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Supplementary Information and Complexity of Finite Automata - Mgr. Ivan Kováč


Obhajoba: 9.11.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Biologically inspired computation models - Mgr. Michal Kováč


Obhajoba: 5.11.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Geometrická štruktúra Booleovských funkcií - RNDr. Lucia Haviarová


Obhajoba: 22.10.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.

Colourings and 2-factors of class 2 regular graphs - Mgr. Barbora Candráková


Obhajoba: 2.10.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Saliency map detection and applications - RNDr. Júlia Kučerová


Obhajoba: 22.9.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Heterogénny bezpečnostný systém - RNDr. Mikuláš Pataky


Obhajoba: 4.9.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Ad-Hoc Networks with Directional Antennas - Mgr. Milan Plžík


Obhajoba: 29.6.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: RNDr. Stefan Dobrev, PhD.

Stream models of structured data transformations and their extensions - Mgr. Pavel Labath


Obhajoba: 23.1.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Invariant Visual Object Recognition using Hierarchical Temporal Memory - Mgr. Kristián Valentín


Obhajoba: 13.1.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Bajla, CSc.

Anonymous Leader Election in One- and Two-Dimensional Cellular Automata - RNDr. Peter Banda


Obhajoba: 16.12.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

Extensions for Laplacian-based Skeleton Extraction and Direct Applications Focusing on Mapping between Skeletons and Surfaces - RNDr. Martin Madaras


Obhajoba: 14.11.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Configuration-Oriented Programming - RNDr. Radovan Brečka


Obhajoba: 10.11.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Structured argumentation: from properties to distribution - Mgr. Jozef Frtús


Obhajoba: 8.10.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Ján Šefránek, CSc.

Logic programming with preferences on rules - Ing. Alexander Šimko


Obhajoba: 8.10.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Ján Šefránek, CSc.

Augmented Reality in Cultural Heritage Application - RNDr. Zuzana Berger Haladová


Obhajoba: 6.10.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 53. 1 2 3 Posledná strana

Pedagogické vedy

Edukačná robotika ako súčasť informatiky na 2. stupni ZŠ - PaedDr. Michaela Veselovská


Obhajoba: 30.8.2016
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Peer Review and Peer Assessment in Higher Computer Science Education - PaedDr. Veronika Dropčová


Obhajoba: 30.8.2016
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľka: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. 

Spôsobilosti vedeckej práce a ich formatívne hodnotenie - Mgr. Martina Hodosyová


Obhajoba: 26.8.2016
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Žiacke aktivity rozvíjajúce medzipredmetové vzťahy fyzika-biológia - PaedDr. Jana Útla


Obhajoba: 12.5.2016
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Kontextuálny prístup k vyučovaniu fyziky - Mgr. Martina Horváthová


Obhajoba: 21.1.2016
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. František Kundracik, PhD.

Mikrosvety v príprave učiteľov primárneho vzdelávania - PaedDr. Krisztina Czakóová


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľka: prof. Ing. Veronika Stoffova, CSc.

Miesto edukačnej robotiky v informatickej výchove - Mgr. Karolína Mayerová


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Reálny kontext matematických úloh ako motivačný faktor - Mgr. Martina Koronci Babinská


Obhajoba: 26.8.2015
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Vzdelávacie ciele vo fyzike - Mgr. Mária Figurová


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školitelia: prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc., prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Možnosti rozvoja grafickej gramotnosti žiakov základnej školy - PaedDr. Monika Vanyová


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Zavádzanie fyzikálnych pojmov v gymnaziálnom vzdelávaní - Mgr. Michaela Velanová


Obhajoba: 17.6.2015
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Využitie interdisciplinárnych vzťahov pri vyučovaní matematiky - Mgr. Petra Jursová


Obhajoba: 26.1.2015
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Hodnotenie riešení matematických problémov ako metóda vzdelávania budúcich učiteľov - Mgr. Jana Fraasová


Obhajoba: 28.8.2014
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.

Vizualizácia matematických pojmov, relácií a vzťahov školskej matematiky - Mgr. Dominika Koštová


Obhajoba: 28.8.2014
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Rozvoj algoritmického myslenia žiakov v primárnom vzdelávaní - PaedDr. Monika Gujberová


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Inovácia schopnosti učiteľa fyziky efektívne riadiť vzdelávanie žiakov v oblasti teplo a energia - Mgr. Peter Kelecsényi


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Methodology of Use of LMS at the Bachelor Courses of Physics - Edlira Prenjasi


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Tvorba algoritmov a rozvoj algoritmického myslenia žiakov v stredoškolskej informatike - PaedDr. Ján Guniš


Obhajoba: 20.9.2013
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Hľadanie nových postupov vo výučbe programovania na VŠ - Ing. Roman Horváth


Obhajoba: 20.9.2013
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľka: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Podpora rozvíjania argumentácie a stratégií riešenia žiakov prostredníctvom planimetrických úloh - Mgr. Monika Porkertová


Obhajoba: 30.8.2013
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 48. 1 2 3 Posledná strana