Zoznam študentov prijatých na bakalárske štúdium

Zoznam má informatívny charakter, rozhodujúce je rozhodnutie o prijatí. 

Uchádzači, ktorí dostali rozhodnutie o predbežnom prijatí bez prijímacích pohovorov a nepredložili maturitné vysvedčenie, budú prijatí až po jeho doručení.

Číselný kód uchádzača:

Prijatie na študijný program:

1005648AIN - aplikovaná informatika
1104303MMN - manažérska matematika
1105072MAT - matematika
1137917INF - informatika
1167741BMF - biomedicinska fyzika
1170449AIN - aplikovaná informatika
1181268MAT - matematika
1184515EFM - ekonomická a finančná matematika
1186180MMN - manažérska matematika
1186231upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1187417AIN - aplikovaná informatika
1187593MMN - manažérska matematika
1192219AIN - aplikovaná informatika
1203442FYZ - fyzika
1204050EFM - ekonomická a finančná matematika
1204215MAT - matematika
1205699upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1208064FYZ - fyzika
1210294MAT - matematika
1212445MMN - manažérska matematika
1220320MMN - manažérska matematika
1221050upFYIN - učiteľstvo fyziky a informatiky
1222208MAT - matematika
1223376MMN - manažérska matematika
1223797FYZ - fyzika
1224123MMN - manažérska matematika
1224213FYZ - fyzika
1224775FYZ - fyzika
1224861BIN - bioinformatika
1225111PMA - poistná matematika
1225455OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1225486EFM - ekonomická a finančná matematika
1225723AIN - aplikovaná informatika
1226049AIN - aplikovaná informatika
1226514EFM - ekonomická a finančná matematika
1226750BMF - biomedicinska fyzika
1227378BMF - biomedicinska fyzika
1227676MAT - matematika
1227678FYZ - fyzika
1227679MMN - manažérska matematika
1227722FYZ - fyzika
1237551MAT - matematika
1237589EFM - ekonomická a finančná matematika
1237802upMADG - učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie
1237813EFM - ekonomická a finančná matematika
1238001EFM - ekonomická a finančná matematika
1238066FYZ - fyzika
1238430AIN - aplikovaná informatika
1238463upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1238566BMF - biomedicinska fyzika
1238599AIN - aplikovaná informatika
1238617FYZ - fyzika
1238762EFM - ekonomická a finančná matematika
1238774FYZ - fyzika
1238833AIN - aplikovaná informatika
1238884FYZ - fyzika
1238914EFM - ekonomická a finančná matematika
1238929INF - informatika
1238999AIN - aplikovaná informatika
1239230FYZ - fyzika
1239497BMF - biomedicinska fyzika
1239653BMF - biomedicinska fyzika
1239682upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1239732INF - informatika
1239831EFM - ekonomická a finančná matematika
1239859AIN - aplikovaná informatika
1239961AIN - aplikovaná informatika
1239971AIN - aplikovaná informatika
1240101AIN - aplikovaná informatika
1240103AIN - aplikovaná informatika
1240108FYZ - fyzika
1240121EFM - ekonomická a finančná matematika
1240122EFM - ekonomická a finančná matematika
1240164INF - informatika
1240267INF - informatika
1240275AIN - aplikovaná informatika
1240510MMN - manažérska matematika
1240552AIN - aplikovaná informatika
1240616EFM - ekonomická a finančná matematika
1240657AIN - aplikovaná informatika
1240684BMF - biomedicinska fyzika
1240697EFM - ekonomická a finančná matematika
1240895EFM - ekonomická a finančná matematika
1240946EFM - ekonomická a finančná matematika
1240950EFM - ekonomická a finančná matematika
1240951INF - informatika
1240969AIN - aplikovaná informatika
1240987INF - informatika
1241008AIN - aplikovaná informatika
1241116AIN - aplikovaná informatika
1241232INF - informatika
1241239AIN - aplikovaná informatika
1241285MMN - manažérska matematika
1241340AIN - aplikovaná informatika
1241431MMN - manažérska matematika
1241460EFM - ekonomická a finančná matematika
1241485EFM - ekonomická a finančná matematika
1241488MMN - manažérska matematika
1241532upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1241560FYZ - fyzika
1241662PMA - poistná matematika
1241663FYZ - fyzika
1241861INF - informatika
1241934INF - informatika
1241950MMN - manažérska matematika
1242017MMN - manažérska matematika
1242034AIN - aplikovaná informatika
1242051OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1242072FYZ - fyzika
1242075FYZ - fyzika
1242196AIN - aplikovaná informatika
1242223INF - informatika
1242227EFM - ekonomická a finančná matematika
1242337FYZ - fyzika
1242388AIN - aplikovaná informatika
1242414AIN - aplikovaná informatika
1242417FYZ - fyzika
1242422INF - informatika
1242498MMN - manažérska matematika
1242545INF - informatika
1242552AIN - aplikovaná informatika
1242554AIN - aplikovaná informatika
1242558BMF - biomedicinska fyzika
1242574AIN - aplikovaná informatika
1242592EFM - ekonomická a finančná matematika
1242668AIN - aplikovaná informatika
1242673AIN - aplikovaná informatika
1242679MMN - manažérska matematika
1242689MMN - manažérska matematika
1242703FYZ - fyzika
1242712EFM - ekonomická a finančná matematika
1242738INF - informatika
1242740AIN - aplikovaná informatika
1242742EFM - ekonomická a finančná matematika
1242746BMF - biomedicinska fyzika
1242773BIN - bioinformatika
1242805AIN - aplikovaná informatika
1242812BMF - biomedicinska fyzika
1242840AIN - aplikovaná informatika
1242846AIN - aplikovaná informatika
1242863BIN - bioinformatika
1242909EFM - ekonomická a finančná matematika
1242911MAT - matematika
1242958MMN - manažérska matematika
1242996INF - informatika
1243004INF - informatika
1243005upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1243046FYZ - fyzika
1243107MMN - manažérska matematika
1243198AIN - aplikovaná informatika
1243213EFM - ekonomická a finančná matematika
1243228INF - informatika
1243239AIN - aplikovaná informatika
1243251EFM - ekonomická a finančná matematika
1243273PMA - poistná matematika
1243392OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1243459INF - informatika
1243467EFM - ekonomická a finančná matematika
1243472AIN - aplikovaná informatika
1243494AIN - aplikovaná informatika
1243513FYZ - fyzika
1243568BIN - bioinformatika
1243569INF - informatika
1243599AIN - aplikovaná informatika
1243622AIN - aplikovaná informatika
1243631INF - informatika
1243675upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1243701MMN - manažérska matematika
1243704MMN - manažérska matematika
1243718MAT - matematika
1243722AIN - aplikovaná informatika
1243745BIN - bioinformatika
1243783EFM - ekonomická a finančná matematika
1243794AIN - aplikovaná informatika
1243811AIN - aplikovaná informatika
1243837FYZ - fyzika
1243852AIN - aplikovaná informatika
1243858EFM - ekonomická a finančná matematika
1243892OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1243895AIN - aplikovaná informatika
1243901MMN - manažérska matematika
1243953PMA - poistná matematika
1243957upMATV - učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy
1243977INF - informatika
1243993MMN - manažérska matematika
1244003BIN - bioinformatika
1244023INF - informatika
1244055BMF - biomedicinska fyzika
1244085EFM - ekonomická a finančná matematika
1244157BIN - bioinformatika
1244158FYZ - fyzika
1244209MMN - manažérska matematika
1244222EFM - ekonomická a finančná matematika
1244259MMN - manažérska matematika
1244349BIN - bioinformatika
1244382MMN - manažérska matematika
1244396AIN - aplikovaná informatika
1244416FYZ - fyzika
1244464MMN - manažérska matematika
1244559FYZ - fyzika
1244602FYZ - fyzika
1244629EFM - ekonomická a finančná matematika
1244651upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1244663AIN - aplikovaná informatika
1244693FYZ - fyzika
1244745EFM - ekonomická a finančná matematika
1244802EFM - ekonomická a finančná matematika
1244873BIN - bioinformatika
1244994AIN - aplikovaná informatika
1245035INF - informatika
1245042INF - informatika
1245098EFM - ekonomická a finančná matematika
1245102EFM - ekonomická a finančná matematika
1245153FYZ - fyzika
1245157MAT - matematika
1245161OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1245174AIN - aplikovaná informatika
1245232INF - informatika
1245326upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1245327FYZ - fyzika
1245345AIN - aplikovaná informatika
1245378INF - informatika
1245397upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1245399EFM - ekonomická a finančná matematika
1245407BMF - biomedicinska fyzika
1245546AIN - aplikovaná informatika
1245566FYZ - fyzika
1245588MMN - manažérska matematika
1245635EFM - ekonomická a finančná matematika
1245648upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1245775MMN - manažérska matematika
1245833INF - informatika
1245845INF - informatika
1245877INF - informatika
1245889MMN - manažérska matematika
1245908INF - informatika
1245919INF - informatika
1245927EFM - ekonomická a finančná matematika
1245968MAT - matematika
1246016BMF - biomedicinska fyzika
1246034EFM - ekonomická a finančná matematika
1246108BMF - biomedicinska fyzika
1246129upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1246231MMN - manažérska matematika
1246235MAT - matematika
1246267INF - informatika
1246293AIN - aplikovaná informatika
1246318MMN - manažérska matematika
1246329upMATV - učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy
1246342EFM - ekonomická a finančná matematika
1246347upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1246479AIN - aplikovaná informatika
1246555AIN - aplikovaná informatika
1246603INF - informatika
1246659EFM - ekonomická a finančná matematika
1246688EFM - ekonomická a finančná matematika
1246707AIN - aplikovaná informatika
1246733EFM - ekonomická a finančná matematika
1246768MMN - manažérska matematika
1246769FYZ - fyzika
1246799MMN - manažérska matematika
1246807EFM - ekonomická a finančná matematika
1246855EFM - ekonomická a finančná matematika
1246985FYZ - fyzika
1247040AIN - aplikovaná informatika
1247079FYZ - fyzika
1247083MMN - manažérska matematika
1247105AIN - aplikovaná informatika
1247141MMN - manažérska matematika
1247142MMN - manažérska matematika
1247193FYZ - fyzika
1247256INF - informatika
1247302AIN - aplikovaná informatika
1247330FYZ - fyzika
1247337EFM - ekonomická a finančná matematika
1247380upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1247396MMN - manažérska matematika
1247673MAT - matematika
1247799AIN - aplikovaná informatika
1247838INF - informatika
1248029BMF - biomedicinska fyzika
1248075upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1248179upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1248205AIN - aplikovaná informatika
1248244AIN - aplikovaná informatika
1248262OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1248370INF - informatika
1248371FYZ - fyzika
1248402EFM - ekonomická a finančná matematika
1248436BMF - biomedicinska fyzika
1248457OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1248468BMF - biomedicinska fyzika
1248470MAT - matematika
1248473EFM - ekonomická a finančná matematika
1248485FYZ - fyzika
1248615EFM - ekonomická a finančná matematika
1248678EFM - ekonomická a finančná matematika
1248707AIN - aplikovaná informatika
1248850EFM - ekonomická a finančná matematika
1248899AIN - aplikovaná informatika
1248937EFM - ekonomická a finančná matematika
1248940OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1248957INF - informatika
1249017INF - informatika
1249115INF - informatika
1249159FYZ - fyzika
1249269MMN - manažérska matematika
1249530BMF - biomedicinska fyzika
10546928AIN - aplikovaná informatika
10685392MAT - matematika
12785069INF - informatika
14082739AIN - aplikovaná informatika
16352094INF - informatika
16472958AIN - aplikovaná informatika
16847359MAT - matematika
16859207MAT - matematika
17280564AIN - aplikovaná informatika
27534190INF - informatika
30681475AIN - aplikovaná informatika
31548692FYZ - fyzika
37514069upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
38097526AIN - aplikovaná informatika
39428570AIN - aplikovaná informatika
41975368AIN - aplikovaná informatika
42519608AIN - aplikovaná informatika
46810573AIN - aplikovaná informatika
49285073upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
51864932upINBI - učiteľstvo informatiky a biológie
57162980MMN - manažérska matematika
62514703AIN - aplikovaná informatika
62918034MMN - manažérska matematika
63425819AIN - aplikovaná informatika
64791805MMN - manažérska matematika
68472095BMF - biomedicinska fyzika
69157803OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
80532619FYZ - fyzika
82735640AIN - aplikovaná informatika
86129475AIN - aplikovaná informatika
86951073FYZ - fyzika
92863417AIN - aplikovaná informatika
95726413OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika

 

V Bratislave, 21.6.2017