Tabuľka kritérií pre prijatie bez prijímacej skúšky

Bakalárske štúdium

Fyzika a Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika:

 1. hodnotenie z fyziky a matematiky na koncoročnom vysvedčení v 1. - 3. ročníku nie horšie ako 2, ALEBO
 2. maturita z fyziky s hodnotením nie horším ako 2, ALEBO
 3. percentil aspoň 60 z autorizovanej skúšky z matematiky

Biomedicínska fyzika:

 1. percentil aspoň 60 z autorizovanej skúšky z matematiky, ALEBO
 2. maturita z fyziky, chémie alebo biológie s hodnotením nie horším ako 2

Informatika, Aplikovaná informatika:

 1. percentil aspoň 50 z autorizovanej skúšky z matematiky A maturita z informatiky ALEBO
 2. percentil aspoň 75 z autorizovanej skúšky z matematiky 
Bioinformatika:
 1. percentil aspoň 75 z autorizovanej skúšky z matematiky ALEBO
 2. maturita z matematiky, informatiky, chémie alebo biológie s hodnotením nie horším ako 1

Matematika a Poistná matematika:

 1. maturita z matematiky a percentil aspoň 80 z autorizovanej skúšky z matematiky 

Učiteľské kombinácie:

 1. úspešná maturita z matematiky, fyziky alebo informatiky, ALEBO 
 2. percentil aspoň 60 z autorizovanej skúšky z matematiky