Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na FMFI UK ("zimný")

Koná sa každoročne vo februári

V školskom roku 2016/2017 bude dňa 8.2.2017 v čase od 13:00 hod. v posluchárni F1

Je určený najmä študentom maturitných ročníkov, ktorí uvažujú o štúdiu na našej fakulte. V programe sú populárno-vedecké prezentácie z oblasti matematiky, fyziky a informatiky. Pre záujemcov tiež návštevy špičkových laboratórií. Zástupcovia katedier a študentov budú odpovedať na konkrétne otázky jednotlivcov o štúdiu na programoch, ktoré tá ktorá katedra zabezpečuje, tiež o možnostiach uplatnenia absolventov. K dispozícii budú aj písomné materiály.

O prijímacom konaní, obecných podmienkach štúdia, ubytovaní atd. budú informovať pracovníčky študijného oddelenia.

Program - 8. 2. 2017

Deň otvorených dverí na FMFI UK ("letný")

Koná sa každoročne v prvú júnovú stredu.

V školskom roku 2016/2017 bude dňa 7.6.2016.

Program začína v posluchárni A príhovorom dekana, pokračuje stručnými informáciami o študijných programoch a tromi populárne – náučnými prednáškami. Potom sa návštevníci rozdelia podľa záujmu do troch veľkých posluchární (A – záujemci o fyziku, B – informatiku, C – matematiku), kde program pokračuje (vrátane návštev laboratórií, učební) do 13:00. Každý účastník dostane brožúrku o fakulte, v ktorej nájde všetky potrebné informácie.

Program - 1. 6. 2016
(program z minulého roka pre inšpiráciu, aktuálny bude zverejnený pár týždňov pred konaním)