Knižničné služby

Fakultná knižnica FMFI UK je akademická knižnica so zameraním na matematiku, fyziku, informatiku a pedagogiku týchto predmetov. Okrem služieb pre študentov, vedeckých a odborných pracovníkov FMFI UK poskytujeme služby aj pre odbornú verejnosť, najmä:

  • prezenčné štúdium odbornej literatúry v priestoroch študovne,
  • prezenčný prístup k časopisom a k elektronickým informačným zdrojom,
  • absenčné výpožičky v obmedzenom režime.

Otváracie hodiny knižnice

Knižničné a edičné centrum FMFI UK sa nachádza na -1. poschodí pavilónu informatiky FMFI UK. Vchod je cez pavilón matematiky.

Pondelok9:30 - 12:3013:00 - 17:30
Utorok9:30 - 12:3013:00 - 17:30
Streda9:30 - 12:3013:00 - 17:30
Štvrtok9:30 - 12:3013:00 - 17:30
Piatok9:30 - 13:00


Každý posledný piatok v mesiaci je sanitárny deň, knižnica je zatvorená.

Otváracie hodiny knižnice - Veľká Noc 2017

Knižničné a edičné centrum FMFI UK sa nachádza na -1. poschodí pavilónu informatiky FMFI UK. Vchod je cez pavilón matematiky.

12.4.2017 - do 15:00 hod.

13.4.2017 - do 13:00 hod.

14.4.2017 a 17.4.2017 - ZATVORENÉ

18.4. 2017 - do 15:00 hod.