Katedra základov a vyučovania informatiky

Katedra základov a vyučovania informatiky sa v pedagogickej činnosti venuje príprave budúcich učiteľov informatiky, zabezpečuje na fakulte základné kurzy programovania, spolupracuje vo výučbe na ďalších informatických odboroch a realizuje štvorsemestrový kurz informačnej gramotnosti pre všetkých študentov – budúcich učiteľov.

Popri pedagogickej činnosti sa venuje výskumu v oblasti vyučovania informatiky na základnej, strednej aj vysokej škole, zapája sa do medzinárodného výskumu v oblasti tvorby edukačných softvérových prostredí na podporu poznávacieho procesu, spolupracuje na vývoji osnov pre informatiku a na tvorbe koncepcie informatickej výchovy a informatizácie základných škôl. Podieľala sa na riadení a realizácii projektu Infovek. Spolupracuje na príprave programátorských súťaži pre žiakov ZŠ a pre študentov stredných a vysokých škôl i na celonárodnom testovaní IT Fitness test.

Katedra je školiacim pracoviskom doktorandského štúdia vo vednom odbore Teória vyučovania informatiky.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. I 26 639  65424826
Zástupkyňa vedúceho katedry:
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. I 43 236  
Tajomníčka katedry:
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. I 13 396  
Tajomník pre IT:
Mgr. Miroslav Wagner I 22 211  
Sekretariát:
Renáta Odnechtová I 27 611  

Učitelia:
PaedDr. Daniela Bezáková, PhD. I 12 220  
PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD. I 45 715  
doc.NDr. Ľudmila Jašková, PhD. I 13 396  
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. I 26 639 65424826
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. I 43 236  
Mgr. Karolína Mayerová, PhD. I 2 395  
doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD. I 44 284  
RNDr. Peter Tomcsányi, PhD. I 21 253  
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD. I 12 220  
PaedDr. Michaela Veselovská, PhD. I 2 395  
RNDr. Michal Winczer, PhD. I 21 253  

Vedeckí pracovníci:
PaedDr. Roman Hrušecký, PhD. I 45 715  

Ostatní pracovníci:
Renáta Odnechtová I 27 611  
Mgr. Miroslav Wagner I 22 211  

Doktorandi:
Mgr. Lucia Budinská I 33b 210  
Mgr. Natália Kováčová I 2 395  
Mgr. Eva Mészárosová I 2 395  
RNDr. Dagmar Môťovská I 33b 210  
Mgr. Dana Šuníková I 33b 210