Kalendár

Najbližšie udalosti

Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)03. 10. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s...

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...12. 10. 2017

vo štvrtok 19.10.2017 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z teórie grafov - Robert Lukoťka (19.10.2017)17. 10. 2017

vo štvrtok 19.10.2017 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Fyzikálny seminár - Khandker A. Muttalib (20.10.2017)16. 10. 2017

v piatok 20.10.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Seminár z teoretickej informatiky - Dana Pardubská...17. 10. 2017

v piatok 20.10.2017 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Butterfly Effect program17. 10. 2017

Firmy Sygic, Pixel Federation, Leaf a HubHub pripravili aj pre našich študentov a absolventov nové praktické vzdelávania pre digitálny biznis - Butterfly...

InstallFest (23.10.2017)17. 10. 2017

v pondelok 23.10.2017 o 14:00 hod. v miestnosti H6

Seminár z teoretickej fyziky - Anabella Araudo (24.10.2017)11. 10. 2017

v utorok 24.10.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

IBM Fest (23.-24.10.2017) 09. 10. 2017

23. a 24.10.2017 v Starej tržnici

Vedecký pracovník na KEF (výberové konanie)11. 10. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v decembri 2017

Správy od 1 do 10 z 22
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-22 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Seminár KAFZM - Hana Buchholcerová (18.10.2017)16. 10. 2017

v stredu 18.10.2017 o 14:50 hod. v posluchárni C

SAIA seminár (18.10.2017) 12. 10. 2017

Informačný seminár SAIA o štipendiách pre študentov, doktorandov a vysokoškolských pedagógov do zahraničia sa uskutoční v stredu 18.10.2017 o 13:30 v...

Lokšovica (17.10.2017)09. 10. 2017

v utorok 17.10.2017 od 12:00 hod. v priestoroch FIIT STU

Zasadnutie AS FMFI UK (16.10.2017)10. 10. 2017

v pondelok 16.10.2017 o 15:00 hod. v posluchárni C

Seminar o Atiyah-Singerovej vete o indexe - Tibor Macko...09. 10. 2017

v piatok 13.10.2017 o 13:10 hod. v miestnosti M/X

Seminár z teoretickej informatiky - Rastislav Královič...11. 10. 2017

v piatok 13.10.2017 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

ACM 2017 - školské kolo (13.10.2017)09. 10. 2017

v piatok 13.10.2017 od 11:45 hod. v miestnosti H6

Docent na KAI (výberové konanie)27. 09. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie docenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Odborný asistent na KZVI (výberové konanie)27. 09. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru základov a vyučovanie informatiky s nástupom v...

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Jin...05. 10. 2017

vo štvrtok 12.10.2017 o 15:00 hod. v posluchárni M/223

Správy od 1 do 10 z 614