Kalendár

Najbližšie udalosti

Zaži deň v koži vysokoškoláka25. 04. 2017

23. mája 2017 (utorok), od 8.30 do 12.30 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Aula UK na 1. poschodí, Auditorium maximum na 2. poschodí, Šafárikovo nám. 6

Thermal Properties of Meteorites as Asteroid Analogs - Br....27. 04. 2017

v stredu 24.5.2017 o 13:10 hod. v posluchárni C

Princípy vesmírnej komunikácie - Peter Farkaš (24.5.2017)19. 05. 2017

v stredu 24.5.2017 o 17:00 hod. v miestnosti BC 300 v budove FEI STU

Informačný deň pre program Horizont 2020 (24.5.2017)10. 05. 2017

v stredu 24.5.2017 o 8:30 hod. priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste

Seminár z fyziky plazmy - Axel Hennecke (25.5.2017)22. 05. 2017

vo štvrtok 25.5.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Matfyzácky majáles (26.5.2017)11. 05. 2017

v piatok 26.5.2017 od 17:00 do rána bieleho

Erasmus+ - učiteľská mobilita a mobilita administratívnych...04. 04. 2017

pre akademický rok 2017/2018,

Zasadnutie AS FMFI UK (29.5.2017)23. 05. 2017

v pondelok 29.5.2017 o 14:00 hod. v posluchárni C

Operačný program Výskum a Inovácie - výzva 19. 04. 2017

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji

Docent na KI (výberové konanie)17. 05. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie docenta na Katedru informatiky s nástupom v októbri 2017

Správy od 1 do 10 z 19
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-19 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Seminár z teoretickej informatiky - Stefan Dobrev...16. 05. 2017

v piatok 19.5.2017, 11:00 hod. v miestnosti M/213

Stretnutie so zástupcami amerických univerzít (19.5.2017)17. 05. 2017

v piatok 19.5.2017 o 14:00 hod. v hoteli Crowne Plaza

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)02. 05. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v júli 2017

Vesmírne vedecké prístroje - Ján Baláž (17.5.2017)10. 05. 2017

v stredu 17.5.2017 o 17:00 v Aule BC 300 v budove FEI STU Bratislava

"Výsledok | Patent | Licencia“ - seminár pre vedeckých...19. 04. 2017

v stredu 17.5.2017 o 8:15 v budove CVTI

Docent na KAI (výberové konanie)28. 04. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie docenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v júni...

Cena CRYTUR 2017 - súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v...13. 02. 2017

Uzávierka prihlášok: 15.5.2017

APVV výzva SK-CN 201715. 03. 2017

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v...

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Zlata Tučeková...03. 04. 2017

v piatok 12.5.2017 o 10:30 hod. v miestnosti F2/51

Sekretárka na KTFDF (vnútrofakultné výberové konanie)27. 04. 2017

Dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. vypisuje vnútrofakultné výberové konanie na obsadenie funkcie „sekretárka“ Katedry teoretickej fyziky a...

Správy od 1 do 10 z 516