Kalendár

Najbližšie udalosti

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Katarína Skúpa (30.6.2017)08. 06. 2017

v piatok 30.6.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/326

Zasadnutie Disciplinárnej komisie (30.6.2017)29. 06. 2017

v piatok 30.6.2017 o 9:00 hod. v zasadačke dekana

APVV Slovensko - Taiwan 201703. 05. 2017

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v...

Seminár z robotiky - Marián Kľúčik (5.7.2017)27. 06. 2017

v stredu 5.7.2017 o 16:00 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Kontrolná etapa - letný semester 2016/201724. 05. 2017

Termín: do 6.7.2017, okrem študentov končiacich štúdium

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Vladimír Boža (7.7.2017)13. 06. 2017

v piatok 7.7.2017 o 13:00 hod. v miestnosti M/213

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Mikuláš Pataky...16. 06. 2017

v utorok 11.7.2017 o 13:00 hod. v miestnosti M/213

MSCA Individual Fellowship 201719. 06. 2017

v utorok 11.7.2017 o 9:00 hod. v Centre vedecko-technických informácií

Tvorivý týždeň na Matfyze (17.-21.7.2017)21. 06. 2017

Tvorivý týždeň na Matfyze je určený pre deti a vnúčatá zamestnancov fakulty vo veku od 8 do 15 rokov. Aktivity budú prebiehať v priestoroch fakulty a v jej...

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Dagmar Môťovská...26. 06. 2017

v pondelok 24.7.2017 o 13:00 hod. v miestnosti I/32

Správy od 1 do 10 z 15
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-15 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Odborní asistenti na KAGDM (výberové konanie)08. 06. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta odborných asistentov na Katedru algebry, geometria a didaktiky matematiky s...

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Ján...14. 06. 2017

vo štvrtok 22.6.2017 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ondrej Krško (21.6.2017)05. 06. 2017

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika Termín...

Vedecký pracovník na KAFZM (výberové konanie)08. 06. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom...

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Peter Kostolányi...01. 06. 2017

v utorok 20.6.2017 o 16:15 hod. v miestnosti M/213

OpenSource víkend na FMFI UK (17.-18.6.2017)06. 06. 2017

V dňoch 17.-18.6.2017 sa na FMFI UK uskutoční 3. ročník prednáškového podujatia OpenSource víkend, ktoré je venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru,...

Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických...13. 06. 2017

v piatok 16.6.2017 o 10:00 hod. v miestnosti M/109

Kontrolná etapa - študenti končiaci bakalárske štúdium 24. 05. 2017

v akademickom roku 2016/2017, termín do 16.6.2017

Nuleárny seminár - Dušan Štefánik (14.6.2017)08. 06. 2017

v stredu 14.6.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

APVV výzva SK-FR 201705. 04. 2017

APVV vyhlásilo vyzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej...

Správy od 1 do 10 z 544