Aktuality

Medzinárodný workshop venovaný procesom relevantným v misii...01. 06. 2017

V Bratislave sa konalo stretnutie odborníkov z astrofyziky, astrochémie a fyziky elektrón-molekulových procesov.

Letná škola Elevate 01. 06. 2017

V rámci projektu Horizon 2020 Elevate sa v Bratislave uskutočnila Letná škola pre pracovníkov Centier projektovej podpory z jednotlivých fakúlt Univerzity...

Vedec roka, jadrový fyzik Pavel Povinec: V Černobyli som...01. 06. 2017

31.5.2017, dennikn.sk. Rozhovor s profesorom Povincom, ktorý významnou mierou prispel k vybudovaniu urýchľovačového centra na UK v Bratislave. V minulosti sa...

Nukleárny seminár - prof. dr. Miodrag Krmar (31.5.2017)30. 05. 2017

v stredu 31.5.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Najväčšia koncentrácia inovátorov – 29. septembra 2017 v...30. 05. 2017

Bratislava 30. mája 2017: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV), Slovenskou organizáciou pre výskumné a...

Seminár z fyziky - Luboš Mitáš (30.5.2017)29. 05. 2017

v utorok 30.5.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Kontrolná etapa - študenti končiaci bakalárske štúdium 24. 05. 2017

v akademickom roku 2016/2017, termín do 16.6.2017

Kontrolná etapa - letný semester 2016/201724. 05. 2017

Termín: do 6.7.2017, okrem študentov končiacich štúdium

ENVIRA 201723. 05. 2017

Pracovníci FMFI UK sa podieľajú na organizácií medzinárodnej konferencie o environmentalnej rádioaktivite ENVIRA2017, Vilnius, Litva, 29.5.-2.6.

Zasadnutie AS FMFI UK (29.5.2017)23. 05. 2017

v pondelok 29.5.2017 o 14:00 hod. v posluchárni C