Aktuality

IBM Fest (23.-24.10.2017) 09. 10. 2017

23. a 24.10.2017 v Starej tržnici

Fyzikálny seminár - Khandker A. Muttalib (12.10.2017)05. 10. 2017

vo štvrtok 12.10.2017 o 15:00 hod. v posluchárni C

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Jin...05. 10. 2017

vo štvrtok 12.10.2017 o 15:00 hod. v posluchárni M/223

Konferencia OpenSlava aj na Matfyze05. 10. 2017

FMFI UK bola už potretíkrát spoluorganizátorom konferencie OpenSlava, ktorá sa uskutočnila v piatok 6.10.2017 na fakultách v Mlynskej doline.

APVV - VV 201704. 10. 2017

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2017

Rektorské voľno (31.10.2017)04. 10. 2017

v utorok 31.10.2017

Dekanské voľno (30.10.2017)04. 10. 2017

v pondelok 30.10.2017

Seminár z robotiky - Lukáš Pariža (4.10.2017)03. 10. 2017

v stredu 4.10.2017 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Seminár z teórie grafov - Edita Mačajová (5.10.2017)03. 10. 2017

vo štvrtok 5.10.2017 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)03. 10. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s...