Aktuality

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...12. 10. 2017

vo štvrtok 19.10.2017 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

SAIA seminár (18.10.2017) 12. 10. 2017

Informačný seminár SAIA o štipendiách pre študentov, doktorandov a vysokoškolských pedagógov do zahraničia sa uskutoční v stredu 18.10.2017 o 13:30 v...

3. ročník medziuniverzitných majstrovstiev sveta (MUMS)–...12. 10. 2017

16. - 19. novebra sa študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky zúčastnia na EuroBarcelona 2017

Seminár z teoretickej fyziky - Anabella Araudo (24.10.2017)11. 10. 2017

v utorok 24.10.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

KIST School Scholarship Program 11. 10. 2017

Ponuka 6-mesačného štipendijného programu v Kórei určeného študentom magisterského stupňa a doktorandom

Vedecký pracovník na KEF (výberové konanie)11. 10. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v decembri 2017

Seminár z teoretickej informatiky - Rastislav Královič...11. 10. 2017

v piatok 13.10.2017 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z teórie grafov - Martin Mačaj (12.10.2017)10. 10. 2017

vo štvrtok 12.10.2017 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Night of Chances Business 2017 (25.10.2017)10. 10. 2017

Skúsenosti expertov odkryté pre študentov a absolventov už v stredu 25.10.2017, 15:30 hod. v priestoroch FMFI UK, 18:00 hod. v priestoroch FIIT STU