Aktuality

Kontrolná etapa - študenti končiaci bakalárske štúdium 24. 05. 2017

v akademickom roku 2016/2017, termín do 16.6.2017

Kontrolná etapa - letný semester 2016/201724. 05. 2017

Termín: do 6.7.2017, okrem študentov končiacich štúdium

ENVIRA 201723. 05. 2017

Pracovníci FMFI UK sa podieľajú na organizácií medzinárodnej konferencie o environmentalnej rádioaktivite ENVIRA2017, Vilnius, Litva, 29.5.-2.6.

Zasadnutie AS FMFI UK (29.5.2017)23. 05. 2017

v pondelok 29.5.2017 o 14:00 hod. v posluchárni C

Podpora vedy je na Slovensku nedostatočná, tvrdí vedec roka22. 05. 2017

21.5.2017, tech.sme.sk. Je dôležité, aby všetci mladí ľudia išli do zahraničia, no musia sa po čase vrátiť, hovorí Pavel Povinec.

Seminár z fyziky plazmy - Axel Hennecke (25.5.2017)22. 05. 2017

vo štvrtok 25.5.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Princípy vesmírnej komunikácie - Peter Farkaš (24.5.2017)19. 05. 2017

v stredu 24.5.2017 o 17:00 hod. v miestnosti BC 300 v budove FEI STU

Deň otvorených dverí (7.6.2017)19. 05. 2017

v stredu 7.6.2017 od 9:00 hod. v priestoroch fakulty

Letná škola programovania (17. - 28.7.2017)18. 05. 2017

LŠ programovania je určená pre študentov stredných škôl a žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem naučiť (lepšie) sa programovať, pochopiť...

Letná škola fyziky (31.7. - 11.8.2017)18. 05. 2017

LŠ fyziky je určená pre študentov stredných škôl a žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl, ktorí sa chú naučiť čo najviac nových vecí z fyziky.

Správy od 1 do 10 z 755